Konzervatória na Slovensku
11. Apríl 2013, Autor: Martin Kováčik
Zdroj: UIPŠ, Foto: internet
Konzervatórium je odborná škola, ktorá vychováva a vzdeláva profesionálnych hudobných a dramatických umelcov čiže poskytuje vzdelanie v odbore hudby, tanca a herectva.
Prijatie na konzervatórium je podmienené zložením talentových skúšok. Štúdium sa končí absolutóriom, ktoré sprevádza verejný koncertný výkon absolventa. Absolvent konzervatória získa po úspešnom ukončení školy diplom, uznávaný po celom svete ako doklad dovŕšeného profesionálneho umeleckého vzdelania.


Zoznam konzervatórií na slovensku


Tanečné  konzervatórium Gorazdova 20 Bratislava-Staré Mesto

Konzervatórium Tolstého 11 Bratislava-Staré Mesto

Súkr. konzervatórium AL Batkova 2 Bratislava-Dúbravka

Cirkevné konzervatórium Beňadická 16 Bratislava-Petržalka

Tanečné konzervatórium Hollého 8 Trnava

Súkr. konzervatórium Krčméryho 2 Nitra

Súkromné konzervatórium Gagarinova 2490/13 Topoľčany

Súkr.tan.konzervatórium Hradná 340 Liptovský Hrádok

Súkr.hud.a dram.konzerv Ul. J. Lettricha č. 3 Martin

Konzervatórium J. M. Hurbana 48 Žilina

Konzervatórium J.L.B. Skuteckého 27 Banská Bystrica

Súkr. konzervatórium Kalinčiakova 87 Zvolen

Súkromné konzervatórium Kmeťova 23 Košice-Staré Mesto

Konzervatórium Timonova 2 Košice-Staré Mesto

Konzervatórium Exnárova 8 Košice

Súkr.hud.a dram.konzerv Požiarnická 1 Košice-Juh

Pridajte sa k nám na facebooku a likujte ilovedance.sk
www.facbook.com/skilovedance
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
konzervatorium zoznam škola
SÚVISIACE ČLÁNKY
NÁJDETE NÁS NA FACEBOOKU
©2013 www.ilovedance.sk všetky práva vyhradené.
Internetový portál www.ilovedance.sk prevádzkuje MSP-KO s.r.o., webdizajn a programovanie www.webdizajn.glirp.sk